Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden inzake De Regt Kolthof Sierbestrating, met als handelsnaam onder meer Cees Filippo, met betrekking tot het verrichten van ontstoppings-, schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 • a. De Regt Kolthof Sierbestrating: opdrachtnemer.
 • b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie opdrachtnemer de opdrachtopdracht heeft gekregen werkzaamheden te verrichten.
 • c. Werkomschrijving: een in de opdrachtbevestiging – dan wel op een daaraan gehecht formulier – opgenomen omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de eventuele frequentie daarvan.
 • d. Object: de te reinigen, te behandelen, dan wel te verrichten werkzaamheden aan roerende en/of onroerende zaak.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit met haar opdrachtgevers met betrekking tot de in artikel 1 genoemde werkzaamheden. De algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk en in uitdrukkelijke bewoordingen is of zijn aanvaard.

3. Offerte, opdrachtbevestiging en totstandkoming overeenkomst

 • a. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 • b. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt slechts bindend tot stand nadat opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd onder overlegging van een werkomschrijving. Mondelinge toezeggingen van en/of afspraken met de medewerkers van opdrachtnemer zijn voor opdrachtnemer pas bindend, nadat en voorzover opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 • c. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging wordt een overeenkomst geacht onder de gebruikelijke voorwaarden van tot stand te zijn gekomen wanneer deuitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.

Rioolservice voor:

 • Akersloot
 • Assendelft
 • Beverwijk
 • Bloemendaal
 • Castricum
 • Haarlem
 • Heemskerk
 • Heemstede
 • Heiloo
 • IJmuiden
 • Kennemerland
 • Krommenie
 • Limmen
 • Santpoort
 • Uitgeest
 • Velserbroek
 • Wijk aan Zee
 • Wormerveer

Contactgegevens:

06 - 51 59 83 90 (Mobiel)
0251 - 764 466 (Heemskerk)
023 - 620 1102 (Velsen)

Op onze contactpagina leest u wanneer wij gesloten zijn.